مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

مقاله علمی ترشحات زخم

وضعیت موجود
قیمت 10000 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

ترشحات زخم

ارزیابی و مدیریت اثربخش  ترکیبات و نقش ترشحات زخم

 بخش طبیعی و ضروری فرآیند بهبود زخم ، ترشحات آن است. با این حال، تولید بیش از حد آن در جای اشتباه یا ترکیبات اشتباه، می تواند بر روند بهبود زخم تاثیر بگذارد . تعریف ترشحات زخم عبارت های محاوره ای که برای ترشحات زخم استفاده می شوند عبارتند از :« مایع زخم»  و یا « آب زخم». بهترین تعریف ترشحات زخم در این مقاله به شرح زیر است: « ماده ی مترشحه از زخم؛ به ویژه مواد تشکیل دهنده سرم، فیبرین و گلبول های سفید خون که به سمت یک ضایعه یا ناحیه التهاب هجوم می‌برند.»اهمیت ترشحات زخمترشحات در زخم هایی که به طور طبیعی و از طریق طی کردن مراحل استاندارد بهبود می یابند، فرایند بهبود را از طرق زیر حمایت می کند

o فراهم کردن یک محیط مرطوب

o امکان گسترش میانجی های سیستم ایمنی و فاکتورهای رشد و ترمیم در سرتاسر زخم

o عمل کردن به عنوان محیطی برای مهاجرت سلول های ترمیمِ بافت در سراسر زخم

o تامین مواد مغذی ضروری برای متابولیسم سلولی 

o تسریع جداسازی بافت مرده یا آسیب دیده (اتولیز) زخم هایی با محیط مرطوب، سریعتر از زخم های خشک و دلمه بسته بهبود می یابند. در واقع، زخم های مرطوب دو تا سه برابر سریع تر از زخم های خشک، خوب می شوند.

و........

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید