مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

پانسمان Hydrofilm - سایز 25*10 هارتمن

وضعیت موجود
قیمت 11400 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

مواد مصرف:

  • سوچورهای جلدی بدون ترشح 
  • پیشگری از ایجاد زخم بستر 
  • ثابت کردن انواع کتتر ها 
  • محافطت از پوست اطراف استومی
تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

مزایا :

  • ضد آب بوذن و امکان استحمام برای بیمار 
  • نیمه  تراوا بودن این پانسمان مانع نفوذ آب و بکتری شده در حالی که امکان تنفس پوستی وجود دارد
  • این پانسمان با کاهش نیروهای سایشی بین پوست بیمار و ملحفه سبب پیشگری از زخم بستر میگردد