مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

پانسمان آلژینات نقره دارAlgicell Ag - سایز 10*10 درماساینس

وضعیت موجود
قیمت 73100 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

موارد مصرف:

زخم های عفونی با ترشحات متوسط تا زیاد

زخم های حفره ای و سطحی

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

آلژی سل نقردار یکی دیگر از محصولات کمپانی درماساینسز میباشد .این پانسمان از دسته کلسیم آلژینات ها همراه با ماده آنتی میکروبیال نقره است که محتوی 1.4% نقره بوده و اثر ضد میکروبی بر روی زخم دارد آلژی سل نقره دار با ایجاد محیط مرطوب کنترل شده سرعت ترمیم زخم را در فازهای مختلف افزایش می دهد به مرور با جذب ترشحات زخم پانسمان به حالت ژل درمی آید به همین خاطر زمان تعویضپانسمان بیمار دردی احساس نمیکند .این پانسمان باعث تسریع در ایجاد بافت گرانوله و پرشدن حفره زخم میشود و مناسب جهت کنترل عفونت موضعی است .ضمنا قابل برش به اندازه دلخواه میباشد.