مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

آسکینا پاشنه بی بران – Bbraun Askina Heel

وضعیت تماس بگیرید
رتبه ی این کالا: 5.0

یـک پانسمـان فـوم بدون چسبندگی دولایـه‌ متناسـب بـا آناتومیـک پاشـنه کـه دارای یـک نـوار فومـی و دو گیـره چسـبنده اسـت کـه اجـازه می‌دهـد پانسـمان حتـی در هنگام حرکـت  ثابـت باقـی بـمـاند.

اضافه کردن به سبد خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید