مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

پکیج کامل آموزش مدیریت زخم

  انواع بافت در بستر زخم (نکروز) - مدرس استاد علیرضا محمدیان ET.Nurse

 

برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب...

  عمق زخم ( تونل و آندرماین ) - مدرس استاد علیرضا محمدیان ET.Nurse

 

برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب...

  آناتومی پوست لایه درم خانم اکرم شبستری کارشناس زخم

 

برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.
ادامه مطلب...

  اهمیت لایه اپیدرم خانم اکرم شبستری کارشناس زخم

 

برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.
ادامه مطلب...

  آناتومی پوست لایه اپیدرم خانم اکرم شبستری کارشناس زخم

 
برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.
ادامه مطلب...

  اندازه گیری زخم - مدرس استاد علیرضا محمدیان ET.Nurse

 
برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.
ادامه مطلب...

  زخم چیست ؟ - مدرس استاد علیرضا محمدیان ET.Nurse

 

برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.
ادامه مطلب...

  طول مدت ترمیم زخم - مدرس استاد علیرضا محمدیان ET.Nurse

 

برای دریافت پکیج کامل مباحث با شماره 09021902123 تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب...