انجمن حمایت از بیماران و درمانگران زخم خراسان رضوی در سال۱۳۹۹ با تلاش جمعی از متخصصان و پرستاران آغاز به کار نموده است و مجدانه تلاش می‌کند تا با آموزش صحیح به بیماران و درمانگران موجبات کاهش آلام مردم را فراهم نماید.