مرکز خدمات پرستاری در منزل شفا رضویان در سال ۱۳۹۲ با عنایت امام هشتم (ع) تاسیس شد و با مدیریت کارشناس بین المللی زخم و استومی فعالیت خود را آغاز نمود . این مرکز آمادگی انجام تمام خدمات پزشکی و پرستاری در منزل را دارا میباشد .


شماره تلفن همراه : 09152508040
شماره تلفن ثابت: 05138586222