کلاس آموزش مدیریت زخم آنلاین+حضوریبهترین دوره  آموزش درمان زخم براساس آخرین گایدلاین های 2021آموزش درمان زخم در مشهد

برگزاری سطح دو از سطوح هفتگانه مدیریت زخم در مشهد

✅ با فيلمبرداری و پخش در سراسر کشور

توسط انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت خراسان رضوی