مرهم اندیشه سلامت مرهم اندیشه سلامت

ثبت نام

کتاب مدیریت زخم Wound Management

وضعیت موجود
قیمت اصلی 650000 تومان
قیمت 552000 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

اولین کتاب مرجع مدیریت زخم در ایران
کتاب تکست مدیریت زخم Wound Management

با ترجمه اساتید برجسته و درمانگر زخم  پس از چهار سال بررسی و تحقیق منتشر گردید.

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

اولین کتاب مرجع مدیریت زخم در ایران

کتاب تکست مدیریت زخم Wound Management

با ترجمه اساتید برجسته و درمانگر زخم پس از چهار سال بررسی و تحقیق منتشر گردید.

 

فصل 1 / آناتومی فیزیولوژی پوست / Anatomy of skin physiology

فصل ۲ / ترمیم زخم / Wound Healing

فصل ۳ / ارزیابی زخم بیمار / Patient Wound Assessment

فصل ۴ / اصول کلی مدیریت زخم تنظیم هدف و حمایت سیستمیک / General Principles of Wound Management Goal setting and systemic support

فصل ۵ / آموزش به بیمار / Patient Education

فصل 6 / ارزیابی و حمایت تغذیه ای مرتبط با ترمیم زخم / Evaluation and nutritional support related to wound healing

فصل ۷ / اصول کلی درمان موضعی / General principles of topical treatment

فصل ۸ / پاکسازی زخم و انتخاب پانسمان / Wound Cleansing and Dressing Selection

فصل 9 / قواعد و دستورالعملهای دبریدمان زخم / Rules and Instructions for Wound Debridement

فصل ۱۰/ ارزیابی و مدیریت زخم های عفونی / Evaluation and Management of Infectious Wounds