آدرس کلینیک: مشهد – چهارراه دکترا – ابن سینا سه – ساختمان اویدنس

تعیین وقت معاینه

09155984653

09358640041

تیم درمانی فعال در این کلینیک زخم مشهد شامل :

آقای دکتر قاسم حسینی اخوان

با بیش از 30 سال سابقه کار بالینی

علیرضا محمدیان

مدرک تخصصی زخم و استومی از انجمن جهانی (WCET) استرالیا

پرستار تخصصی زخم واستومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

خانم اکرم شبستری

کارشناس تخصصی انواع زخم حاد و مزمن، سوختگی و وکیوم تراپی

مدرک تخصصی زخم از جهاد دانشگاهی تهران

مدرس دوره های نظام پرستاری

آقای محسن حسینی

کارشناس زخم از جهاد دانشگاهی تهران

آقای جواد نیرومند

کارشناس زخم از جهاد دانشگاهی تهران