مقالات

رگ زایی، آنژیوژنز یا آنژیوژنزیس چیست؟

رگ زایی، آنژیوژنز یا آنژیوژنزیس چیست؟

رگ زایی یا آنژیوژنز Angiogenesis روندی برای شکل گیری رگ های خونی جدید است. ایجاد عروق خونی برای اکسیژن رسانی به سلول ها و حذف مواد زائد حاصل از فرایندهای مختلف ترمیم، ضروری است.

درک صحیح مراحل رگ زایی به درمانگر این امکان را میدهد که با توجه به شرایط زخم، میزان پیشرفت زخم را به درستی ارزیابی کند.

مکانیسم رگ زایی

 

Angiogenesis روندی برای شکل گیری رگ های خونی جدید است. نمودار فوق نشان می دهد که رگ زایی بلافاصله پس از آسیب آغاز شده و با توالی منظم به پیش می رود. ایجاد عروق خونی برای اکسیژن رسانی به سلول ها و حذف مواد زائد حاصل از فرایندهای مختلف ترمیم، ضروری است.

مراحل رگ زایی

کراتینوسیت ها از لبه زخم به زیر لخته فیبرین و روی زخم مهاجرت میکنند. فیبروبلاست های فعال شده، در واکنش به TGF-β1 و در ترکیب با ماکروفاژها، بافت گرانوله تشکیل می دهند.

ماکروفاژها و فیبروبلاست ها، فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) تولید می کنند. علاوه بر این، فیبروبلاست ها فاکتور رشد بافت همبند (CFGF) نیز تولید می کنند که به تکثیر آنها از طریق چرخه اتوکرین منجر خواهد شد .

شکل گیری عروق جدید نیازمند ماتریکس خارج سلولی و تخریب غشای پایه  است که به دنبال آن، مهاجرت، میتوز و بلوغ سلول های اندوتلیال رخ می دهد.

شکل گیری رگ های جدید که عنصر اصلی التیام زخم است می تواند موجب تامین اکسیژن و نیتروژن مورد نیاز و همچنین حذف تولیدات زاید حاصل از اتولیز می شود.

مکانیسم مولکولی رگ زایی به طور خلاصه در زیر آورده شده است:

سلول های اندوتلیال فعال شده

سلول های اندوتلیال فعال شده

تخریب غشای پایه سیاهرگچه ها

مهاجرت سلول ها از طریق شکاف

تخریب غشای پایه سیاهرگچه ها

 

تقسیم سلول های اندوتلیال مهاجر

شکل گیری مجراهای لوله ای

تقسیم سلول های اندوتلیال مهاجر

رسوب غشای پایه

بلوغ مویرگ ها

رسوب غشای پایه بلوغ مویرگ ها

بافت گرانوله

بافت گرانوله

منبع

دانلود رایگان کتاب Text and Atlas of Wound Diagnosis and Treatment+pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *